Kontakt

Her vil der komme informationer om hvem du specifikt skal kontakte hvis du har spørgsmål om foreningen eller lejrene.

Indtil siden er opdateret er du velkommen til at kontakte en vilkårlig person fra bestyrelsen. Disse findes på siden "Bestyrelse"

Ang. hjemmesiden: Information, kommentarer eller ændringer kan henvendes til: Lone Pilgaard Andersen på lpa@jyde.dk eller på sms på 40401867